Overzicht triggers

Uit ESB Wiki
Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 25 mrt 2012 om 21:05
Ga naar: navigatie, zoeken
GroepGegevensobjectStart levenscyclusEinde levenscyclus
Primair#UitvoeringAfspraakEen afspraak ontstaat:
 1. geautomaiseerd na proces van roostering
 2. bij (handmatige) invoer van een afspraak
Een afspraak houdt op te bestaan:
 • bij verwijdering van de roostermachine
 • bij (handmatige) terugtrekking
 • bij weigering
 • Primair#Kwalificatie
  Personen
  AlumnusDoor uitschrijving bij de instellingNVT
  OndersteunendArbeidsContract/overeenkomst
  RegistratiesArbeidsovereenkomst
  Primair#AanbodArrangementEen arrangement ontstaat op het moment:
 • na afloop van het proces arrangeren
 • Een arrangement houdt op te bestaan:
 • op momnet van verwijderen van het arrangement
 • op moment van beeindigen van de laatste verbintenis
 • Primair#AanmeldingAssessment1.Besluit dat assessment nodig is.1.Besluit dat assessment niet (meer) nodig is. 2.Assessment is afgenomen.
  Primair#BPVBPV MatchDe match leidt tot een bericht, namelijk een afspraak.Zodra de overeenkomst is beëindigd.
  Primair#BPV
  Personen
  Registraties
  BPV-bedrijfZodra er een BPV-overeenkomst wordt afgesloten tussen een deelnemer, onderwijsinstelling en een bedrijf.

  Voor berichtenverkeer:

  Een BPV bedrijf ontstaat wanneer een registratie wordt afgerond van een BPV bedrijf.
  Niet.
  Primair#BPV
  Registraties
  BPV-overeenkomstZodra er een BPV-match is gemaakt en de overeenkomst voorzien is van de benodigde handtekeningen.Als de overeenkomst beëindigd is.
  Primair#BPVBPV-plaatsDoor het beschikbaar stellen bij een bedrijf.Ingevuld is of ingetrokken wordt.
  RegistratiesBetalingFysiek de transactie wordt uitgevoerd.Als de betaling geboekt is.
  Primair#AanmeldingCampagne1.Besluit om campagne-onderdelen uit te voeren.1.Besluit om campagne-onderdelen te annuleren. 2.Gewenste campagne-onderdelen zijn uitgevoerd.
  Primair#Aanbod
  Registraties
  Contract
  Primair#Administratief
  Primair#Deelnemer
  Personen
  Registraties
  DeelnemerInformeel:

  Bij registratie in deelnemeradministratiesysteem met de status intake.

  Formeel:

  Bij registratie in deelnemeradministratiesysteem met de status definitief.
  Bij uitschrijving.
  Primair#DeelnemerDeelnemerdossierBij tekenen van de onderwijsovereenkomst en/of leveren gegevens (bijvoorbeeld kopie paspoort/ID-kaart).Formeel: 7 jaar na uitschrijving deelnemer.
  Primair#Uitvoering
  Middelen
  HulpmiddelEen hulpmiddel ontstaat:
  1. bij registratie van het hulpmiddel
  Een hulpmiddel houdt op te bestaan:
 • bij passeren van de einddatum
 • Personen
  Registraties
  IdentificatieBij registratie van een persoon.Bij fysiek verwijdering uit de systemen. Dit is verschillend per type persoon.
  Primair#AanmeldingIntake-afspraak1.Registratie van de afspraak om intake uit te voeren.1.Afspraak wordt geannuleerd 2.Tijdstip van afspraak is verstreken
  Primair#AanmeldingIntakeresultaatDoor registratie van het plaatsingsadvies.Als het plaatsingsadvies niet meer geldig is.
  Primair#UitvoeringJaarplanningEen jaarplanning ontstaat:
  1. na goedkeuring en status actief zetten
  Een jaarplanning houdt op te bestaan:
 • na verstrijken van de periode waarop de jaarplanning van toepassing
 • bij het op niet-actief zetten
 • Ondersteunend
  Registraties
  JournaalpostZodra er een willekeurige boeking wordt aangemaakt, ontstaat er een journaalpost.Niet.
  OndersteunendKostenplaatsZodra er een organieke eenheid wordt aangemaakt.Niet.
  Primair#KwalificatieKwalificatiedocumentDoor formele registratie.Nooit
  Primair#UitvoeringLestijdentabelDe lestijdentabel onstaat:
 • na goedkeuring en vrijgave
 • De lestijdentabel houdt op te bestaan:
 • na status op niet-actief
 • na verstrijken periode waar lestijdentabel betrekking op heeft
 • Primair#Aanbod
  Ondersteunend
  Personen
  Registraties
  LeverancierEen leverancier ontstaat:
 • bij registratie van de leverancier
 • Een leverancier houdt op te bestaan:
 • bij het op non-actief zetten van de leverancier
 • OndersteunendLeveranciersContract
  Primair#AanmeldingMarktsegmentDoor vaststelling kenmerken doelgroep.Door desbetreffend besluit
  Primair#Administratief
  Ondersteunend
  Personen
  Middelen
  Registraties
  MedewerkerBij registratie in een personeelsadministratiesysteem.Bij beëindiging dienstverband (of een andere vorm van contract).
  MiddelenMiddel
  PersonenNatuurlijk persoon(we stellen voor om de term Natuurlijk persoon te laten vervallen; in geval van Persoon, bedoelen we impliciet een Natuurlijk persoon)
  Primair#KwalificatieNormeringDoor beschikbaar komen toetsscore.Registratie van het resultaat.
  Primair#Administratief
  Ondersteunend
  Personen
  Registraties
  OnderwijsinstellingNa verkrijgen BRIN code door Ministerie OC&W.Zodra er geen onderwijs meer wordt gegeven.
  Primair#Administratief
  Ondersteunend
  OnderwijslocatieDoor het geven van onderwijs op een kadastraal adres. Administratief ontstaat deze als er een locatiecode gekoppeld wordt aan ?.Door het niet verzorgen van onderwijs op deze locatie.
  Primair#Aanbod
  Middelen
  OnderwijsmateriaalOnderwijsmateriaal onstaat:
  1. bij registratie van het onderwijsmateriaal gekoppeld aan één of meer onderwijsproducten
  Onderwijsmateriaal houdt op te bestaan:
 • bij passeren einddatum
 • bij passeren houdbaarheidsdatum
 • Primair#AanbodOnderwijsproductEen onderwijsproduct ontstaat
 • bij het toekennen van het onderwijsproduct bij de opleiding waarbij de relevante opleiding vrijgegeven moeten zijn
 • Een onderewijsproduct houdt op te bestaan
 • bij de registratie van de einddatum
 • bij het beeindigen van laatste opleiding waaraan het onderwijsproduct is gerelateerd
 • RegistratiesOntvangstDoor de boeking van een betaling.Door registratie van de geheel of gedeeltelijke ontvangst.
  Primair#Administratief
  Personen
  Registraties
  OpdrachtgeverBij registratie in een deelnemeradministratiesysteem gekoppeld aan 1 of meer deelnemers.Als er geen actieve deelnemer(s) gekoppeld is.
  Primair#AanbodOpleidingEen opleiding ontstaat op het moment van:
 • activeren van de opleiding gekoppeld aan de organisatie
 • Een opleiding houdt op te bestaan op het moment:
 • van registratie van de einddatum van de opleiding
 • (de einddatum kan in de toekomst liggen)
  OndersteunendOrganieke eenheidBij registratie in een systeem (bv. rooster of planning).Niet.
  Primair#AanmeldingOverdrachtsdossierDoor beschikbaarstelling van dossier door toeleverende school.Door opname in deelnemerdossier.
  PersonenPersoonPersoon onstaat door:
  1. registratie
  Persoon houdt op te bestaan:
 • door verwijdering uit systeeem (na foutieve invoer)
 • Personen
  Registraties
  PersoonsrolEen persoonrol ontstaat op het moment:
 • dat de organisatie behoefte heeft aan die rol en die aanmaakt
 • wet en/of regelgeving dat nodig maakt en die rol aanmaakt
 • Een persoonrol houdt op te bestaan op het moment:
 • dat de organisatie de rol niet meer nodig heeft en die rol op niet-actief zet
 • wet en/of regelgeving het gebruik van de rol beeindigd
 • Primair#DeelnemerPortfolioBij het aangaan van een verbintenis met een onderwijsinstelling.Bij uitschrijving.
  Primair#BPV
  Personen
  Registraties
  PraktijkopleiderBij een beschikbare BPV-plaats.1. bij verlaten BPV-bedrijf

  2. BPV-bedrijf geen accreditatie meer

  3. Beëindiging bedrijfsactiviteiten
  Primair#Aanmelding
  Personen
  ProspectEen prospect ontstaat
  1. via een registratie (bijv. achterlaten e-mailadres) waarmee een persoon aangeeft mogelijk interesse hebben in het volgen van een opleiding aan de onderwijsinstelling.
  2. wanneer een deelnemer een opleiding afrondt waarvoor relevante vervolgopleidingen en/of herhalingscursussen bestaan.
  Een prospect kan op verschillende manieren ophouden te bestaan:
 • een prospect kan aangeven niet langer geïnteresseerd te zijn in het volgen van een opleiding aan de onderwijsinstelling
 • een prospect kan toegelaten worden tot een opleiding en daarmee een deelnemer worden
 • door het ongedaan maken van de registratie als prospect.
 • PersonenRechtspersoon(na enige discussie hebben we er voor gekozen "Rechtspersoon" niet als object maar als rol op te vatten)
  Primair#AanbodReferentiearrangementEen referentiearrangement onstaat:
 • bij het opslaan van het referentiearagement
 • Een referentiearrangement houdt op te bestaan
 • bij de registratie van de einddatum van het referentiearagement (einddatum kan in de toekomst liggen)
 • Personen
  Registraties
  Registratieniet van toepassing (zie definitie)
  Primair#KwalificatieResultaatDoor het toepassen van een normering op een toetsscore.Na verstrijken bewaartermijn (formeel)
  Primair#Uitvoering
  Ondersteunend
  Middelen
  RuimteEen ruimte ontstaat:
 • op moment van registratie van de ruimte
 • Een ruimte houdt op te bestaan:
 • na passeren van de einddatum van de ruimte
 • Primair#UitvoeringTaakEen taak ontstaat:
 • bij invoer door docent
 • bij invoer door deelnemer
 • bij invoer door roostermachine
 • Een taak houdt op te bestaan:
 • bij melding status afgehandeld
 • bij verwijdering (al of niet ahndmatig)
 • Personen
  Registraties
  TekenbevoegdeBij het tot stand komen van een overeenkomst.Bij vervallen van tekenbevoegdheid. Dit kan zijn door:

  1. Bij uitdiensttreding. 2. Bij verandering van functie.

  3. Bij aanpassing procuratieregeling.
  Primair#Administratief
  Registraties
  VerbintenisZodra een intakegesprek heeft plaatsgevonden met de deelnemer, zal een verbintenis worden aangemaakt.Bij beëindiging verbintenis.
  RegistratiesVerplichtingDoor het zetten van een handtekening op een overeenkomst (BPV, verbintenis).Als debiteur de verplichting heeft voldaan.
  RegistratiesVorderingDoor levering van product of dienstDoor volledige kwijting van aanspraak.
  Primair#DeelnemerWerkproductZodra een deelnemer een document toevoegt aan zijn/haar portfolio.Bij verwijderen uit portfolio of bij ophouden bestaan portfolio.
  PersonenWettelijke vertegenwoordigerEen wettelijk vertegenwoordiger onstaat:
  1. op moment van registratie van een persoon, met de rol van wettelijk vertegenwoordiger gekoppeld aan één of meerdere deelnemers
  Een wettelijk vertegenwoordiger houdt op te bestaan:
 • op het moment van beeeindiging van de laatste verbintenis van de bijbehorende deelnemer(s)
 • op moment van bereiken van de leeftijd van 18 jaar van de bijbehorende deelnemer(s)