Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit ESB Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Business case)
Regel 8: Regel 8:
 
===Business case===
 
===Business case===
 
In samenwerking met Kennisnet is een model ontwikkelt dat inzicht biedt in de voor- en nadelen van de inzet van een ESB binnen een instelling. Het model vormt de basis voor een verdere (kwantitatieve) uitwerking van het gebruik van een ESB door geïnteresseerde instellingen. Het model moet dan verrijkt worden met instelling specifieke informatie.
 
In samenwerking met Kennisnet is een model ontwikkelt dat inzicht biedt in de voor- en nadelen van de inzet van een ESB binnen een instelling. Het model vormt de basis voor een verdere (kwantitatieve) uitwerking van het gebruik van een ESB door geïnteresseerde instellingen. Het model moet dan verrijkt worden met instelling specifieke informatie.
<link naar rapport>
 
  
 
===Common data model===
 
===Common data model===

Versie van 15 mei 2012 om 20:26

Fundament voor een E(nterprise) S(ervice) B(us)

Op verzoek van een tiental instellingen heeft saMBO-ict een verkenning uitgevoerd naar de totstandkoming van een enterprise service bus (ESB) binnen instellingen in het MBO. Deze verkenning bestond uit:

  • het ontwikkelen van een (kwalitatieve) business case
  • het uitwerken van common data model

Business case

In samenwerking met Kennisnet is een model ontwikkelt dat inzicht biedt in de voor- en nadelen van de inzet van een ESB binnen een instelling. Het model vormt de basis voor een verdere (kwantitatieve) uitwerking van het gebruik van een ESB door geïnteresseerde instellingen. Het model moet dan verrijkt worden met instelling specifieke informatie.

Common data model

Ten behoeve van het ontwerpen en bouwen van een ESB moeten de berichten die door de ESB “behandeld” worden worden gedefinieerd. Voor een zo generiek mogelijke toepasbaarheid van een ESB is het van groot belang dat er sprake is van standaard berichten.

Om het definiëren van standaard berichten mogelijk te maken is door de vertegenwoordigers van de betrokken instellingen geconstateerd dat er een gezamenlijk fundament noodzakelijk is. Dit gezamenlijke fundament is een common data model.

Vertegenwoordigers van een aantal instellingen zijn aan de slag gegaan om een dergelijk common data model te ontwikkelen. Het resultaat van deze inspanningen is vastgelegd in deze wiki.

In de wiki is de volgende inhoud beschikbaar:

  • referentie materiaal; in de galerij bevindt zich het (ruwe) materiaal is gebruikt en/of als inspiratie heeft gediend bij de totstandkoming van het materiaal
  • diagrammen; hier wordt het eigenlijke common data model getoond in een aantal onderdelen:
  • gegevens; nadere definiëring van de gegevensobjecten zoals gebruikt in het common data model
  • triggers; overzicht van ontstaan en einde van ieder gegevensobject
  • standaarden; verwijzing naar beschikbare (internationale) standaarden die een relatie hebben met gegevensobject. In voorkomende gevallen is tevens een verwijzing opgenomen naar beschikbare standaard berichten.

Het common data model in combinatie met de inventarisatie naar beschikbare standaarden vormt het fundament op basis waarvan de uitwerking naar standaard berichten kan plaatsvinden.