Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit ESB Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 1: Regel 1:
Welkom bij de samenwerkingsomgeving voor de ESB werksessies. Tijdens de werksessies gebruiken we deze wiki onder meer om gezamenlijk actief te werken aan een nadere uitwerking van de gegevens die via berichten op de generieke servicebus zullen worden uitgewisseld. Daarnaast vind je hier een [[Galerij]] met voorbeeldmateriaal en gerelateerde gegevensmodellen en standaarden.
+
==Fundament voor een E(nterprise) S(ervice) B(us)==
[[Afspraken nav eerste tweedaagse]]
 
  
==Programma 27 en 28 maart==
+
Op verzoek van een tiental instellingen heeft saMBO-ict een verkenning uitgevoerd naar de totstandkoming van een enterprise service bus (ESB) binnen instellingen in het MBO.
We gaan verder aan de slag met de triggers voor berichten, het opstellen van generieke berichten en het mappen van standaarden op de berichten.
+
Deze verkenning bestond uit:
 +
* het ontwikkelen van een (kwalitatieve) business case
 +
* het uitwerken van common data model
  
Locatie: [http://www.esh.nl/ Ernst Sillem Hoeve] in Den Dolder (Soestdijkerweg 10b)
+
===Business case===
 +
In samenwerking met Kennisnet is een model ontwikkelt dat inzicht biedt in de voor- en nadelen van de inzet van een ESB binnen een instelling. Het model vormt de basis voor een verdere (kwantitatieve) uitwerking van het gebruik van een ESB door geïnteresseerde instellingen. Het model moet dan verrijkt worden met instelling specifieke informatie.
 +
<link naar rapport>
  
==Programma 15 en 16 februari==
+
===Common data model===
===Woensdag 15 februari===
+
Ten behoeve van het ontwerpen en bouwen van een ESB moeten de berichten die door de ESB “behandeld” worden worden gedefinieerd. Voor een zo generiek mogelijke toepasbaarheid van een ESB is het van groot belang dat er sprake is van standaard berichten.
;9.30 - 11.00
 
:Door de plaat van datamodel primaire proces wandelen en bespreken (incl. pijlen) incl. verdieping (persoon)
 
;11.00 - 12.30
 
:Opdeling in groepen
 
:# Aanpassen/aanvullen omschrijving van het object
 
:# Completeren/toevoegen attributen
 
;12.30 - 13.30
 
:Lunch
 
;13.30 - 14.30
 
:Uitloop werk voor de lunch
 
;14.30 - 16.00
 
:Plenaire terugkoppeling; resulterend in een common data model primair proces
 
;16.00 - 17.00
 
:Door de plaat van datamodel ondersteunend proces wandelen en bespreken
 
;17.00 - 17.30
 
:Snack
 
;17.30 - 19.30
 
:Opdeling in groepen
 
:# Aanpassen/aanvullen omschrijving van het object
 
:# Completeren/toevoegen attributen
 
===Donderdag 16 februari===
 
;9.00 - 10.30
 
:Plenaire terugkoppeling; resulterend in een common data model ondersteunend proces (incl verdieping Middel)
 
;10.30 - 12.30
 
:Brainstorm triggers
 
;12.30 - 13.30
 
:Lunch (evt. prioriteren triggers)
 
;13.30 - 15.00
 
:Formuleren (voorbeeld)berichten
 
;15.00 - 16.00
 
:Brainstorm positionering (definieren verhaal de boer op)
 
===Locatie===
 
[http://www.leerhotelhetklooster.nl/ Leerhotel Het Klooster], Daam Fockemalaan 10, Amersfoort
 
  
==Programma 25 en 26 januari 2012==
+
Om het definiëren van standaard berichten mogelijk te maken is door de vertegenwoordigers van de betrokken instellingen geconstateerd dat er een gezamenlijk fundament noodzakelijk is. Dit gezamenlijke fundament is een common data model.
Uitgangspunt is de sheet die gemaakt is in een eerdere sessie waarin het applicatielandschap van de instellingen staat weergegeven:
 
  
[[Bestand:Applicatielandschap.png]]
+
Vertegenwoordigers van een aantal instellingen zijn aan de slag gegaan om een dergelijk common data model te ontwikkelen. Het resultaat van deze inspanningen is vastgelegd in deze wiki.
  
===Woensdag 25 januari===
+
In de wiki is de volgende inhoud beschikbaar:
;9.30 - 10.30
+
* [[Galerij|referentie materiaal]]; in de galerij bevindt zich het (ruwe) materiaal is gebruikt en/of als inspiratie heeft gediend bij de totstandkoming van het materiaal
:We starten het programma met een ronde kennismaking (indien nodig), het delen van wat uitgangspunten en een check op de plaat.
+
* diagrammen; hier wordt het eigenlijke common data model getoond in een aantal onderdelen:
;10.30 - 15.00 (incl. lunch)
+
** [[Gegevensobjecten bij primaire processen|primair]]; gebaseerd op de primaire processen binnen een instelling
:Daarna is het zaak de plaat zoveel mogelijk aan te vullen met nog ontbrekende gegevens:  
+
** [[Gegevensobjecten bij ondersteunende processen|ondersteunend]]; gebaseerd op de ondersteunende processen binnen een instelling
:*Voor de groene blokken geldt de vraag: Welke gegevens heeft dit systeem nodig om te kunnen werken?
+
** [[middelen]]; nadere uitwerking
:*Voor de rode blokken geldt de vraag: welke gegevens kan het systeem beschikbaar stellen?
+
** [[personen]]; nadere uitwerking
;15.00 - 17.00
+
** [[registraties]]; nadere uitwerking
:Op basis van de uitwerkingen bediscussiëren we plenair wat de "bevroren" versie van de plaat moet worden. Een bevroren versie van de plaat is het uitgangspunt om de gegevens nader te definiëren.
+
* [[:Categorie:Gegevens|gegevens]]; nadere definiëring van de gegevensobjecten zoals gebruikt in het common data model
;17.00 - 17.30
+
* [[Overzicht triggers|triggers]]; overzicht van ontstaan en einde van ieder gegevensobject
:snack (evt. prioriteren volgorde voor uitwerking gegevens)
+
* [[Overzicht standaarden|standaarden]]; verwijzing naar beschikbare (internationale) standaarden die een relatie hebben met gegevensobject. In voorkomende gevallen is tevens een verwijzing opgenomen naar beschikbare standaard berichten.
;17.30 - 19.30
 
:Uitwerken van de gegevens in een [[Formulier:Gegeven|daarvoor opgesteld format]].
 
;20.00
 
:Diner
 
  
===Donderdag 26 januari===
+
Het common data model in combinatie met de inventarisatie naar beschikbare standaarden vormt het fundament op basis waarvan de uitwerking naar standaard berichten kan plaatsvinden.
;9.00 - 12.30
 
:Verder uitwerken gegevens
 
;12.30 - 13.30
 
:Lunch
 
;13.30 - 16.00 (uiterlijk)
 
:Plenaire bespreking van de gegevensuitwerking en de mate waarin er sprake is van een generiek model. Daarnaast wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt wanneer iets als "niet generiek" wordt bestempeld (inclusief argumentatie en applicatie). Eindresultaat is een overzicht van uitgewerkte gegevens inclusief een beargumenteerde toedeling van de gegevens in het generieke/niet-generieke deel.
 
 
 
===Locatie===
 
[http://www.landgoedzonheuvel.nl/ Conferentiecentrum Zonheuvel], Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn
 

Versie van 15 mei 2012 om 20:24

Fundament voor een E(nterprise) S(ervice) B(us)

Op verzoek van een tiental instellingen heeft saMBO-ict een verkenning uitgevoerd naar de totstandkoming van een enterprise service bus (ESB) binnen instellingen in het MBO. Deze verkenning bestond uit:

  • het ontwikkelen van een (kwalitatieve) business case
  • het uitwerken van common data model

Business case

In samenwerking met Kennisnet is een model ontwikkelt dat inzicht biedt in de voor- en nadelen van de inzet van een ESB binnen een instelling. Het model vormt de basis voor een verdere (kwantitatieve) uitwerking van het gebruik van een ESB door geïnteresseerde instellingen. Het model moet dan verrijkt worden met instelling specifieke informatie. <link naar rapport>

Common data model

Ten behoeve van het ontwerpen en bouwen van een ESB moeten de berichten die door de ESB “behandeld” worden worden gedefinieerd. Voor een zo generiek mogelijke toepasbaarheid van een ESB is het van groot belang dat er sprake is van standaard berichten.

Om het definiëren van standaard berichten mogelijk te maken is door de vertegenwoordigers van de betrokken instellingen geconstateerd dat er een gezamenlijk fundament noodzakelijk is. Dit gezamenlijke fundament is een common data model.

Vertegenwoordigers van een aantal instellingen zijn aan de slag gegaan om een dergelijk common data model te ontwikkelen. Het resultaat van deze inspanningen is vastgelegd in deze wiki.

In de wiki is de volgende inhoud beschikbaar:

  • referentie materiaal; in de galerij bevindt zich het (ruwe) materiaal is gebruikt en/of als inspiratie heeft gediend bij de totstandkoming van het materiaal
  • diagrammen; hier wordt het eigenlijke common data model getoond in een aantal onderdelen:
  • gegevens; nadere definiëring van de gegevensobjecten zoals gebruikt in het common data model
  • triggers; overzicht van ontstaan en einde van ieder gegevensobject
  • standaarden; verwijzing naar beschikbare (internationale) standaarden die een relatie hebben met gegevensobject. In voorkomende gevallen is tevens een verwijzing opgenomen naar beschikbare standaard berichten.

Het common data model in combinatie met de inventarisatie naar beschikbare standaarden vormt het fundament op basis waarvan de uitwerking naar standaard berichten kan plaatsvinden.