Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit ESB Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Business case)
 
(15 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Welkom bij de samenwerkingsomgeving voor de ESB werksessies. Tijdens de werksessies gebruiken we deze wiki onder meer om gezamenlijk actief te werken aan een nadere uitwerking van de gegevens die via berichten op de generieke servicebus zullen worden uitgewisseld. Daarnaast vind je hier een [[Galerij]] met voorbeeldmateriaal en gerelateerde gegevensmodellen en standaarden.
+
==Fundament voor een E(nterprise) S(ervice) B(us)==
[[Afspraken nav eerste tweedaagse]]
 
  
==Programma 15 en 16 februari==
+
Op verzoek van een tiental instellingen heeft saMBO-ict een verkenning uitgevoerd naar de totstandkoming van een enterprise service bus (ESB) binnen instellingen in het MBO.
;9.30 - 11.00
+
Deze verkenning bestond uit:
:Door de plaat van datamodel primaire proces wandelen en bespreken (incl. pijlen) incl. verdieping (persoon)
+
* het ontwikkelen van een (kwalitatieve) business case
;11.00 - 12.30
+
* het uitwerken van common data model
:Opdeling in groepen
 
:# Aanpassen/aanvullen omschrijving van het object
 
:# Completeren/toevoegen attributen
 
;12.30 - 13.30
 
:Lunch
 
;13.30 - 14.30
 
:Uitloop werk voor de lunch
 
;14.30 - 16.00
 
:Plenaire terugkoppeling; resulterend in een common data model primair proces
 
;16.00 - 17.00
 
:Door de plaat van datamodel ondersteunend proces wandelen en bespreken
 
;17.00 - 17.30
 
:Snack
 
;17.30 - 19.30
 
:Opdeling in groepen
 
:# Aanpassen/aanvullen omschrijving van het object
 
:# Completeren/toevoegen attributen
 
  
==Programma 25 en 26 januari 2012==
+
===Business case===
Uitgangspunt is de sheet die gemaakt is in een eerdere sessie waarin het applicatielandschap van de instellingen staat weergegeven:
+
In samenwerking met Kennisnet is een model ontwikkeld dat inzicht biedt in de voor- en nadelen van de inzet van een ESB binnen een instelling. Het model vormt de basis voor een verdere (kwantitatieve) uitwerking van het gebruik van een ESB door geïnteresseerde instellingen. Het model moet dan verrijkt worden met instelling specifieke informatie.
  
[[Bestand:Applicatielandschap.png]]
+
===Common data model===
 +
Ten behoeve van het ontwerpen en bouwen van een ESB moeten de berichten die door de ESB “behandeld” worden worden gedefinieerd. Voor een zo generiek mogelijke toepasbaarheid van een ESB is het van groot belang dat er sprake is van standaard berichten.
  
===Woensdag 25 januari===
+
Om het definiëren van standaard berichten mogelijk te maken is door de vertegenwoordigers van de betrokken instellingen geconstateerd dat er een gezamenlijk fundament noodzakelijk is. Dit gezamenlijke fundament is een common data model.
;9.30 - 10.30
 
:We starten het programma met een ronde kennismaking (indien nodig), het delen van wat uitgangspunten en een check op de plaat.
 
;10.30 - 15.00 (incl. lunch)
 
:Daarna is het zaak de plaat zoveel mogelijk aan te vullen met nog ontbrekende gegevens:
 
:*Voor de groene blokken geldt de vraag: Welke gegevens heeft dit systeem nodig om te kunnen werken?
 
:*Voor de rode blokken geldt de vraag: welke gegevens kan het systeem beschikbaar stellen?
 
;15.00 - 17.00
 
:Op basis van de uitwerkingen bediscussiëren we plenair wat de "bevroren" versie van de plaat moet worden. Een bevroren versie van de plaat is het uitgangspunt om de gegevens nader te definiëren.
 
;17.00 - 17.30
 
:snack (evt. prioriteren volgorde voor uitwerking gegevens)
 
;17.30 - 19.30
 
:Uitwerken van de gegevens in een [[Formulier:Gegeven|daarvoor opgesteld format]].
 
;20.00
 
:Diner
 
  
===Donderdag 26 januari===
+
Vertegenwoordigers van een aantal instellingen zijn aan de slag gegaan om een dergelijk common data model te ontwikkelen. Het resultaat van deze inspanningen is vastgelegd in deze wiki.
;9.00 - 12.30
 
:Verder uitwerken gegevens
 
;12.30 - 13.30
 
:Lunch
 
;13.30 - 16.00 (uiterlijk)
 
:Plenaire bespreking van de gegevensuitwerking en de mate waarin er sprake is van een generiek model. Daarnaast wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt wanneer iets als "niet generiek" wordt bestempeld (inclusief argumentatie en applicatie). Eindresultaat is een overzicht van uitgewerkte gegevens inclusief een beargumenteerde toedeling van de gegevens in het generieke/niet-generieke deel.
 
  
===Locatie===
+
In de wiki is de volgende inhoud beschikbaar:
[http://www.landgoedzonheuvel.nl/ Conferentiecentrum Zonheuvel], Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn
+
* [[Galerij|referentie materiaal]]; in de galerij bevindt zich het (ruwe) materiaal is gebruikt en/of als inspiratie heeft gediend bij de totstandkoming van het materiaal
 +
* diagrammen; hier wordt het eigenlijke common data model getoond in een aantal onderdelen:
 +
** [[Gegevensobjecten bij primaire processen|primair]]; gebaseerd op de primaire processen binnen een instelling
 +
** [[Gegevensobjecten bij ondersteunende processen|ondersteunend]]; gebaseerd op de ondersteunende processen binnen een instelling
 +
** [[middelen]]; nadere uitwerking
 +
** [[personen]]; nadere uitwerking
 +
** [[registraties]]; nadere uitwerking
 +
* [[:Categorie:Gegevens|gegevens]]; nadere definiëring van de gegevensobjecten zoals gebruikt in het common data model
 +
* [[Overzicht triggers|triggers]]; overzicht van ontstaan en einde van ieder gegevensobject
 +
* [[Overzicht standaarden|standaarden]]; verwijzing naar beschikbare (internationale) standaarden die een relatie hebben met gegevensobject. In voorkomende gevallen is tevens een verwijzing opgenomen naar beschikbare standaard berichten.
 +
 
 +
Het common data model in combinatie met de inventarisatie naar beschikbare standaarden vormt het fundament op basis waarvan de uitwerking naar standaard berichten kan plaatsvinden.
 +
 
 +
===Uitwerking berichten===
 +
Als vervolg op de ontwikkeling van het Common Data Model wordt een aantal specifieke koppelvlakken uitgewerkt tot berichtdefinities.
 +
 
 +
Deze uitwerking is gestart met een eerste inventarisatie van de mogelijke koppelvlakken, zie [[Bestand:Overzicht koppelvlakken.pdf]]. Vervolgens is geïnventariseerd welke bestaande standaarden van toepassing zijn op deze koppelvlakken, zie [[Bestand:Overzicht koppelvlakken + standaarden.pdf]]. Op basis van deze inventarisatie is een keuze gemaakt voor de koppelvlakken die in de praktijk de meeste toegevoegde waarde hebben, of waar de meeste praktische behoefte aan is.
 +
 
 +
De volgende vier koppelvlakken hebben in deze afweging de hoogste prioriteit gekregen. Deze wiki bevat de uitwerking van deze vier koppelvlakken.
 +
* [[Koppelvlak medewerkergegevens]]
 +
* [[Koppelvlak resultaten]]
 +
* [[Koppelvlak facturatie]]
 +
* [[Koppelvlak deelnemergegevens]]

Huidige versie van 9 sep 2013 om 09:50

Fundament voor een E(nterprise) S(ervice) B(us)

Op verzoek van een tiental instellingen heeft saMBO-ict een verkenning uitgevoerd naar de totstandkoming van een enterprise service bus (ESB) binnen instellingen in het MBO. Deze verkenning bestond uit:

  • het ontwikkelen van een (kwalitatieve) business case
  • het uitwerken van common data model

Business case

In samenwerking met Kennisnet is een model ontwikkeld dat inzicht biedt in de voor- en nadelen van de inzet van een ESB binnen een instelling. Het model vormt de basis voor een verdere (kwantitatieve) uitwerking van het gebruik van een ESB door geïnteresseerde instellingen. Het model moet dan verrijkt worden met instelling specifieke informatie.

Common data model

Ten behoeve van het ontwerpen en bouwen van een ESB moeten de berichten die door de ESB “behandeld” worden worden gedefinieerd. Voor een zo generiek mogelijke toepasbaarheid van een ESB is het van groot belang dat er sprake is van standaard berichten.

Om het definiëren van standaard berichten mogelijk te maken is door de vertegenwoordigers van de betrokken instellingen geconstateerd dat er een gezamenlijk fundament noodzakelijk is. Dit gezamenlijke fundament is een common data model.

Vertegenwoordigers van een aantal instellingen zijn aan de slag gegaan om een dergelijk common data model te ontwikkelen. Het resultaat van deze inspanningen is vastgelegd in deze wiki.

In de wiki is de volgende inhoud beschikbaar:

  • referentie materiaal; in de galerij bevindt zich het (ruwe) materiaal is gebruikt en/of als inspiratie heeft gediend bij de totstandkoming van het materiaal
  • diagrammen; hier wordt het eigenlijke common data model getoond in een aantal onderdelen:
  • gegevens; nadere definiëring van de gegevensobjecten zoals gebruikt in het common data model
  • triggers; overzicht van ontstaan en einde van ieder gegevensobject
  • standaarden; verwijzing naar beschikbare (internationale) standaarden die een relatie hebben met gegevensobject. In voorkomende gevallen is tevens een verwijzing opgenomen naar beschikbare standaard berichten.

Het common data model in combinatie met de inventarisatie naar beschikbare standaarden vormt het fundament op basis waarvan de uitwerking naar standaard berichten kan plaatsvinden.

Uitwerking berichten

Als vervolg op de ontwikkeling van het Common Data Model wordt een aantal specifieke koppelvlakken uitgewerkt tot berichtdefinities.

Deze uitwerking is gestart met een eerste inventarisatie van de mogelijke koppelvlakken, zie Bestand:Overzicht koppelvlakken.pdf. Vervolgens is geïnventariseerd welke bestaande standaarden van toepassing zijn op deze koppelvlakken, zie Bestand:Overzicht koppelvlakken + standaarden.pdf. Op basis van deze inventarisatie is een keuze gemaakt voor de koppelvlakken die in de praktijk de meeste toegevoegde waarde hebben, of waar de meeste praktische behoefte aan is.

De volgende vier koppelvlakken hebben in deze afweging de hoogste prioriteit gekregen. Deze wiki bevat de uitwerking van deze vier koppelvlakken.