Tekenbevoegde

Uit ESB Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Definitie en gebruik

Definitie Een rechtspersoon binnen een instelling die uit hoofde van functie en procuratieregeling een financiële verplichting mag aangaan.
Start levenscyclus Bij het tot stand komen van een overeenkomst.
Einde levenscyclus Bij vervallen van tekenbevoegdheid. Dit kan zijn door:

1. Bij uitdiensttreding. 2. Bij verandering van functie. 3. Bij aanpassing procuratieregeling.

Groep Personen, Registraties
Toepasselijke standaarden DUO gegevenswoordenboek
Is gerelateerd aan Onderwijsinstelling

Uitwerking

Tekenbevoegde is een Persoonsrol


Relaties

Aantal TekenbevoegdeRelatieAantal GegevensobjectGegevensobjectOpmerkingen
1..* tekent 0..* Registratie namens de onderwijsinstelling