Registraties

Uit ESB Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het onderstaande diagram toont de gegevensobjecten die als registratie betrokken zijn bij de primaire en/of ondersteunende processen van een onderwijsinstelling in hun onderlinge samenhang.

ArbeidsovereenkomstContractBPV-overeenkomstVerbintenisVorderingOntvangstJournaalpostBetalingVerplichtingRegistratieIdentificatieOnderwijsinstellingTekenbevoegdePersoonsrolMedewerkerLeverancierPraktijkopleiderBPV-bedrijfOpdrachtgeverDeelnemerRegistraties.png
Over deze afbeelding

In het algemeen geldt dat met het ontstaan van een Persoonsrol altijd een Registratie samenhangt (zie ook de beschrijving van Personen). Uit een Registratie, dat wil zeggen het aangaan door de Onderwijsinstelling van een relatie met een Persoon in een bepaalde Persoonsrol, volgen mogelijk voor de Onderwijsinstelling financiële Verplichtingen. Eén soort Registraties, namelijk Verbintenissen, is bijzonder omdat daaruit ook Vorderingen kunnen ontstaan. Zoals Verplichtingen tot Betalingen leiden, leiden Vorderingen tot Ontvangsten die vervolgens alle via Journaalposten aan de juiste Kostenplaats worden toegeschreven. Ook BPV-overeenkomsten zijn een bijzonder soort Registratie, omdat bij deze registraties niet twee maar drie partijen betrokken zijn: de (Tekenbevoegde van de) Onderwijsinstelling, het BPV-bedrijf en de Deelnemer. Ook bij Verbintenissen kunnen drie partijen betrokken zijn, wanneer er sprake is van een Opdrachtgever.


Gegevensobjecten: