Prospect

Uit ESB Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Definitie en gebruik

Definitie Rol van een natuurlijk persoon om potentieel deel te nemen aan activiteit(en).
Start levenscyclus Een prospect ontstaat
  1. via een registratie (bijv. achterlaten e-mailadres) waarmee een persoon aangeeft mogelijk interesse hebben in het volgen van een opleiding aan de onderwijsinstelling.
  2. wanneer een deelnemer een opleiding afrondt waarvoor relevante vervolgopleidingen en/of herhalingscursussen bestaan.
Einde levenscyclus Een prospect kan op verschillende manieren ophouden te bestaan:
  1. een prospect kan aangeven niet langer geïnteresseerd te zijn in het volgen van een opleiding aan de onderwijsinstelling
  2. een prospect kan toegelaten worden tot een opleiding en daarmee een deelnemer worden
  3. door het ongedaan maken van de registratie als prospect.
Groep Personen, Primair#Aanmelding
Toepasselijke standaarden
Is onderdeel van Marktsegment

Uitwerking

Prospect is een Persoonsrol

Eigenschappen

EigenschapAantalOpmerkingen
Interesse 0..*

Relaties

Aantal ProspectRelatieAantal GegevensobjectGegevensobjectOpmerkingen
1 heeft 0..1 Overdrachtsdossier
1 voert 0..* Intake-afspraak
Bijvoorbeeld intakeproces:

  • Persoon toont interesse (prospect)
  • Wordt uitgenodigd voor intake
  • Wordt evt. informatie ingewonnen bij toeleverende school
  • Kan deelnemen aan een aantal activiteiten (intake testen)
  • Kan leiden tot een overeenkomst