Persoonsrol

Uit ESB Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Definitie en gebruik

Definitie Een (natuurlijk) persoon kan meerdere relaties hebben met de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld medewerker - ouder of deelnemer - medewerker. Een relatie heeft altijd een begin datum en optioneel een einddatum. Een natuurlijk persoon heeft een persoon-ID en de rollen kunnen eigen rol-ID's hebben. Elke rol heeft in ieder geval een begindatum en optioneel een einddatum
Start levenscyclus Een persoonrol ontstaat op het moment:
  1. dat de organisatie behoefte heeft aan die rol en die aanmaakt
  2. wet en/of regelgeving dat nodig maakt en die rol aanmaakt
Einde levenscyclus Een persoonrol houdt op te bestaan op het moment:
  1. dat de organisatie de rol niet meer nodig heeft en die rol op niet-actief zet
  2. wet en/of regelgeving het gebruik van de rol beeindigd
Groep Personen, Registraties
Toepasselijke standaarden Begrippenkader, DUO gegevenswoordenboek, SAML
Generaliseert Alumnus, BPV-bedrijf, Deelnemer, Leverancier, Medewerker, Opdrachtgever, Prospect, Tekenbevoegde, Wettelijke vertegenwoordiger
Is gerelateerd aan Registratie

Uitwerking

Eigenschappen

EigenschapAantalOpmerkingen
ID 1
Begindatum 1
Einddatum 0..1