Natuurlijk persoon

Uit ESB Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Definitie en gebruik

Definitie Bevat alle relevante kenmerken van natuurlijke personen
Start levenscyclus (we stellen voor om de term Natuurlijk persoon te laten vervallen; in geval van Persoon, bedoelen we impliciet een Natuurlijk persoon)
Einde levenscyclus
Groep Personen
Toepasselijke standaarden DUO gegevenswoordenboek

Uitwerking

Natuurlijk persoon is een Persoon

Eigenschappen

EigenschapAantalOpmerkingen
Begindatum relatie 0..1
Einddatum relatie 0..1

Relaties

Aantal Natuurlijk persoonRelatieAantal GegevensobjectGegevensobjectOpmerkingen
1..* heeft relatie 0..* Wettelijke vertegenwoordiger relatie tussen natuurlijke personen, wettelijke vertegenwoordiger
nog de vraag van rechtspersoon -> hoe daarmee omgaan, komt in de ondersteunende kant terug! Hier: de natuurlijke variant van een persoon

Persoon datamodel tribe.png