Koppelvlak medewerkergegevens

Uit ESB Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Betrokken gegevensobjecten

Hieronder worden de gegevensobjecten uit het CDM benoemd die betrokken zijn bij dit koppelvlak.

Gegevensobjecten betrokken bij uitwisseling medewerkergegevens

 • Arbeidsovereenkomst Dit is het arbeidscontract, waarin de formele/juridische afspraken met de medewerker zijn vastgelegd.
  • Functie / beroep
  • Ingangsdatum
  • Arbeidsduur
 • Nieuw: Aanstelling Dit zijn de afspraken over het werk dat de medewerker doet. Binnen een arbeidsovereenkomst kunnen 0 of meer aanstellingen hangen.
  • Hoofd- of nevenaanstelling
  • Functie
  • FTE
  • Welke organisatie-eenheid
  • Looptijd (duur) van de aanstelling
 • Medewerker
  • Datum in dienst
 • Organieke eenheid
 • Kostenplaats. Discussie of dit erbij hoort, of dat de relatie indirect via de organieke eenheid ligt.
 • Onderwijsinstelling
 • Onderwijslocatie

Interactiepatronen

Hieronder worden de interactiepatronen beschreven voor de berichtuitwisseling voor medewerkergegevens.

Opvragen medewerkergegevens na notificatie

Het bronsysteem stuurt asynchroon een notificatie van wijziging van gegevens van een medewerker. Afnemend systemen kunnen daarop reageren door (op een later moment) een request voor de volledige gegevens te doen bij het bronsysteem. Het bronsysteem stuurt een responsebericht terug met de volledigde medewerkergegevens.

Opvragen medewerkergegevens na notificatie

Mutatiebericht medewerkergegevens

Onderstaand patroon is een variant waarin direct het volledige medewerkerberciht vanuit het bronsysteem wordt verstuurd, zodra het is gewijzigd.

Mutatiebericht medewerkergegevens

Medewerkerbericht

Het medewerkerbericht is op de pagina Uitwerking medewerkerbericht nader uitgewerkt.

Naast het medewerkerbericht zijn er nog enkele andere berichten relevant / randvoorwaardelijk.

 • Terugleveren van credentials van Identity Management aan het HRM systeem, zie Uitwerking credentials
 • Aanleveren organieke eenheden en locaties aan afnemende systemen
 • Uitwisseling van functies en rollen aan afnemende systemen
 • Via het salarissysteem worden loonjournaalposten per maand geexporteerd naar het financiele systeem

Discussie

Gegevensobject Contract is verwarrend. In het CDM wordt blijkbaar een inkoopcontract / leverancierscontract bedoeld, en geen (arbeids)contract met een contract met een medewerker.

Er is onderscheid tussen Arbeidsovereenkomst en Aanstelling. Een medewerker kan meerdere arbeidsovereenkomsten (contractuele afspraken) hebben, en daarbinnen meerdere aanstellingen (afspraken over het werk).

In het CDM is de Organieke eenheid en de Onderwijslocatie gekoppeld aan de Medewerker. Ons voorstel is om dit aan de Aanstelling te koppelen. In het verlengde daarvan moet ook de leidinggevende gekoppeld zijn aan de Organieke eenheid. Iemand met meerdere aanstellingen heeft dus ook meerdere leidinggevenden.

Wat doen we met stagiairs, vrijwilligers, zzp-ers e.d. Zij hebben geen arbeidscontract, maar verder wel een contractuele relatie. Voorstel is om arbeidscontract ruimer op te vatten en ook andere contractvormen in dezelfde structuur op te nemen.

Naar aanleiding van de bespreking op 22 mei 2013:

 • Hoe gaan we om met toekomstmutatiies