Eigenschap:Is gerelateerd aan

Uit ESB Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Showing 20 pages using this property.
A
valt binnen jaarplanning (Jaarplanning, 0..*, 1, vakanties, feestdagen enz)  +, valt binnen lestijdentabel (Lestijdentabel, 0..*, 1, begin- en eindtijden, pauzes enz)  +, plant ruimte (Ruimte, 0..*, 0..*, ?)  +, ,
heeft kwalificatiedocument (Kwalificatiedocument, 1, 0..*, ?)  +
Realiseert onderwijsproduct (Onderwijsproduct, 1..*, 1..*, ?)  +, Begeleider of docent (rol mw) (Medewerker, 0..*, 1, ?)  +, Realiseert referentiearrangement (Referentiearrangement, 0..*, 0..*, ?)  +, ,
wordt meegenomen in (Intake-afspraak, 0..*, 1..*, ?)  +
B
Vult aan (Afspraak, ?, ?, ?)  +, betreft (BPV-plaats, ?, ?, ?)  +, leidt tot (BPV-overeenkomst, ?, ?, ?)  +
heeft (BPV-overeenkomst, 1, 1..*, ?)  +
Wordt aangeboden door (BPV-bedrijf, 0..*, 1, ID bedrijf)  +, wordt begeleid door (Praktijkopleider, ?, ?, ?)  +
C
richt zich op (Marktsegment, 0..*, 0..*, ?)  +
heeft betrekking op medewerker (Medewerker, 0..*, 0..*, ?)  +, heeft betrekking op materiaal (Onderwijsmateriaal, 0..*, 0..*, ?)  +
D
heeft bpv-overeenkomst (BPV-overeenkomst, 0..1, 0..*, ?)  +, heeft afspraak (Afspraak, ?, ?, ?)  +, heeft portfolio (Portfolio, 1, 1, ?)  +, ,
leidt tot (Kwalificatiedocument, 1, 1, ?)  +
I
Is gekoppeld aan (Registratie, 0..*, 1..*, ?)  +
leidt tot (Intakeresultaat, 1, 1, ?)  +
leidt tot (Verbintenis, 0..*, 0..1, ?)  +
J
is gebaseerd op betaling (Betaling, 1..*, 0..1, ?)  +, leidt tot verplichting (Verplichting, 0..*, 1..*, ?)  +, heeft betrekking op (Kostenplaats, 0..*, 0..*, ?)  +
L
heeft (Contract, ?, 0..1, contract koppelt Leverancier aan geleverde Materialen en/of Medewerkers)  +, GemandateerdeBesteller (Medewerker, 0..*, 0..1, ?)  +
M
werkt voor organieke eenheid (Organieke eenheid, 0..*, 1..*, ''MDW organieke eenheid ID'' Een medewerker werkt voor minimaal een organieke eenheid (afdeling, domein, team) Elke organieke eenheid heeft minimaal 1 kostenplaats en leidinggevende. (zie kostendrager id -> die komt terug in organieke eenheid en wordt daarna verwijderd als apart object))  +, werkt op (Onderwijslocatie, 0..*, 1..*, ''MDW lokatie ID'' Activiteiten kunnen ook plaats vinden buiten de lokaties van de onderwijsinstelling.)  +, heeft contract (Arbeidsovereenkomst, 1, 1..*, ''MDW contract ID'' Altijd is er een contractvorm van toepassing)  +, ,
N
heeft relatie (Wettelijke vertegenwoordiger, 1..*, 0..*, relatie tussen natuurlijke personen, wettelijke vertegenwoordiger)  +
O
levert (Onderwijsproduct, 1, 1..*, ?)  +, heeft locatie (Onderwijslocatie, 1, 1..*, gaat om uitvoeringslokaties met een locatiecode (= toevoeging op BRIN-code))  +, heeft verbintenis (Verbintenis, 0..*, 0..*, ?)  +, ,
heeft betrekking op (Onderwijsproduct, 0..*, 1..*, ?)  +