Eigenschap:Heeft eigenschap

Uit ESB Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een Record met de velden Naam, Cardinaliteit, Opmerkingen.

Showing 20 pages using this property.
A
Terugkeerpatroon (1, ?)  +, Volgorde (0..1, ?)  +, Complexiteitsniveau (0..*, ?)  +, ,
B
Code leerbedrijf (1..*, ?)  +
Vacature (1..*, Praktijkopdracht/stage vergelijken met opleiding/competenties.)  +, Stagevergoeding (0..1, ?)  +, Stageboek (1, ?)  +,
H
Einddatum (0..1, ?)  +
I
Titel (1, Unieke naam)  +, Code (1, Unieke code)  +, Versie (1, ?)  +
J
Periode (1, bijv. schooljaar)  +, Status (1, actief / niet-actief)  +
K
type (?, ?)  +
L
Periode (1, bijv. schooljaar)  +, Satus (1, actief / niet-actief)  +
Status (1, actief of niet-actief)  +
M
MDW typering (1..*, typering bedoelen wij mee de soort relatie tot de instelling OP, OOP, bedrijfsbegeleider, inhuur, zzp, stagiair, etc.etc. Elk type heeft in ieder geval een begindatum en optioneel een einddatum)  +, MDW id (1, Elke medewerker heeft één uniek ID Elke medewerker heeft een unieke relatie naar een natuurlijk persoon)  +, MDW beschikbaarheid (0..*, geformaliseerde beschikbaarheidsgegevens (dagen, ouderschapsverlof etc.) (bedoeling: in te plannen op de tijdseenheden dat de medewerker aanwezig kan zijn/ beschikbaar is) Gaat niet om wensen.)  +
Beschikbaarheid (1, (bedoeling: nodig voor planningssysteem))  +
N
Begindatum relatie (0..1, ?)  +, Einddatum relatie (0..1, ?)  +
O
Onderwijsinstelling ID (1..*, nog te bedenken -> bedoeling: unieke code per onderwijsinstelling)  +, BRIN-code (1..*, = niet een unieke code)  +, Naam onderwijsinstelling (1, naam die je voert)  +
Locatiecode (1, gaat om uitvoeringslokaties met een locatiecode (= toevoeging op BRIN-code))  +
Identificatie (0..1, ERD nummer)  +, Omschrijving (0..1, Toelichting bij het leermiddel.(gebruik, inzet, doel enz))  +, Vorm (1..*, Hardcopy, digitaal)  +, ,
Status product (1..*, aangevraagd, in ontwikkeling, beschikbaar, vervallen vgl: p30 begrippenlijst)  +, Planningsinformatie (1..*, Benodigd voor planning: omvang,frequentie en doorlooptijd (kan dit in 1 element?))  +, Inhoud (1..*, ?)  +, ,
Opdrachtgever ID (1, ?)  +, Opdrachtgever relatietype (1..*, kan persoon (ook wettelijk vertegenwoordiger) of organisatie zijn)  +, Opdrachtgever datum (1, begin en einddatum)  +
Naam (1, Bijv Doktersassistent of Bloemschikken)  +, ID nummer (1, bijv crebo)  +, Omschrijving (0..1, ?)  +, ,
P
NAW gegevens (1..*, ?)  +
ID (1, ?)  +, Begindatum (1, ?)  +, Einddatum (0..1, ?)  +