Afspraken nav eerste tweedaagse

Uit ESB Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Voorstel:

Eric/ Remco/ Jacq pakken spul van eerste tweedaagse op en maken een model ala haagse hogeschool. Voeren wij deel van normaliseringsdiscussie, maken plaat incl. pijlen. Wij doen dan ook eerste poging om tweede deel (ondersteunende processen) een klein stapje verder te brengen die als input dient voor tweedaagse in februari.

Doelstelling einde tweedaagse feb: bediscussieerd plaatje met pijlen voor primaire en ondersteunende processen met uitwerking in wiki. Noemen wij cannonieke model.

Vraag: als we dit opleveren is dat ok? Wat is er nog nodig/ welke behoefte is er om verdere concretisering te maken voor de bus? Henk: kijken naar triggers; vanuit het model. En daar aan palend naar processen kijken. Ook kijken naar welke berichten zijn het dan echt? Vanuit businessprocessen zoeken naar triggers die voor ons allemaal relevant zijn. Maar ook technische uitwerking. Moet dan in discussie om te kijken voor common-ground hier aan tafel. Systeemlandschap wordt dan ook relevant.

Meest optimale eindproduct: Datamodel met triggers en welke berichten er dan over en weer moeten. En weerslag discussie common-ground instellingen als het gaat om technische verdieping.

Identificeren triggers; hoe lang werk? Kennis van processen en standaarden hier aan tafel.

Programma feb-tweedaagse: eerste dag: model afmaken, DAT MOET!!!!! halve dag: verkennen standaarden die moeten worden gehanteerd om de uitwisseling van gegevens van berichten te faciliteren. Moet voorbereid worden! Aan het eind van de volgende tweedaagse hebben we: datamodel ala haagse hogeschool voor ons (met pijlen) en verhaaltje eronder (wiki). Daarnaast een verkenning van toe te passen standaarden. Daarmee leggen we een belangrijke basis bij model voor het vinden van common-ground. Geen triggers en geen berichtenverkeer?? NEE

Dus: halve dag: -triggers: 2 uur brainstormen -levert lijst op/ misschien prioriteren -berichtenvoorbeelden maken: 3 uur -daarna in 1 uur: wat wordt nu het verhaal? (positionering common data verhaal, met welk verhaal de boer op?) saMBO en instellingen-petten moeten daarin een plek krijgen

Acties: Eric/ Remco/ Jacq: werken spul uit en bereiden sessie voor Roy stuurt triggers rond. Jos gaat kijken of kennisnet dag kan organiseren rondom standaarden voor dit gezelschap

Henk: blij dat we initiatief nemen en verassend :) Rene: verwachting dat we verder zouden zijn, maar snap dat het niet zo is. Jaap: heb wel ns gedacht tjongejonge, maar uhm leerproces..... Wel met goed gevoel naar huis. Weinig concreets 'dit hebben we bereikt' Bert: niet bovenaan prio-lijst. Nog steeds geen beeld van wat het oplevert en hoe het verder moet. Blijft abstract. Vooral interessant in vervolg. Roy: is wel waar het moet beginnen, goed gevoel bij, topdown verder en dan ok. Jos: niet zoveel aan toe te voegen, denk dat het goede weg is. Model moet wel af. Nico: op een bepaalde manier wel interessant; btje veel en zoeken naar juiste niveau, hebben we misschien nog niet te pakken maar wel goede start. Benieuwd naar vervolg en vooral goede afloop Henri: slechte voorbereiding, beroerde uitvoering en een kutsfeer. Wist niet zo goed wat ik moest verwachten, programma laat, vanuit mondriaan wel belangrijk. Akkeren na model haagse hogeschool goed gevoel bij. Met perspectief blij mee. Remco: taai snap ik, ik vind het leuk. Heel erg ambitieus wat we hier willen. Vanuit die ambitie en beperkte tijd hebben we een heel goed resultaat bereikt. Iets met katapult. Eric: knap ingewikkeld, om het te pakken te krijgen. Zet in de goeie richting, hoe dan?? Voorkant was niet zo helder. In die zin houvast vanuit wat we nu hebben, blij mee. Discussie over rooster en oud denken heeft onwijs geholpen -> heel erg de moeite waard. Als je vanuit hoofdlijnen, modelmatige benadering diepte in gaat loop je tegen bijzonderheden/ uitzonderingen etc aan. Kost veel tijd, maar wel belangrijk om tijd te nemen en anders krijg je m later terug.